Toalettanlegg

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallKlosett Angir hvor mange klosett/toalettskåler/pissoarer det er til sammen på toalettanlegget. Integer 0..1
avløpTil Angir hvor avløpet føres. (Ikke aktuelt for tørrklosett). AvloepTil (kodeliste) 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierToalettanlegg (kodeliste) 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. Integer 0..1
leverandør Angir navn på firma som har levert vegobjektet. Character 0..1
privatAvtale Angir om det finnes avtale med privat eier om bruk av toalett. PrivatAvtale (kodeliste) 0..1
produktnavn Angir produktnavn for toalettene. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer. Character 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. Character 0..1
prosjektInternObjektID Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Character 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Character 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks. utfyllende informasjon om toalettanlegg. Kan f.eks. være ang. tilgjengelighet, eierforhold osv. Character 0..1
type Angir hvilken type toalett det er i toalettanlegget. TypeToalettanlegg (kodeliste) 0..1
universeltUtformet Angir om det finnes universelt utformet toalett på toalettanlegget. UniverseltUtformet (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligToalettanlegg (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
AvloepTil 0..1
EierToalettanlegg 0..1
Integer 0..1
Character 0..1
PrivatAvtale 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
TypeToalettanlegg 0..1
UniverseltUtformet 0..1
VedlikeholdsansvarligToalettanlegg 0..1
Name Type English Description
antallKlosett Integer
avløpTil AvloepTil
eier EierToalettanlegg
etableringsår Integer
leverandør Character
privatAvtale PrivatAvtale
produktnavn Character
produsent Character
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character
type TypeToalettanlegg
universeltUtformet UniverseltUtformet
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligToalettanlegg

Vis Toalettanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
AvloepTil 0 ..1
EierToalettanlegg 0 ..1
Integer 0 ..1
Character 0 ..1
PrivatAvtale 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
TypeToalettanlegg 0 ..1
UniverseltUtformet 0 ..1
VedlikeholdsansvarligToalettanlegg 0 ..1