FKB-Naturinfo-5.0.1

Geovekst Gyldig 5.0.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: UML-datamodell for FKB-Naturinfo

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Naturinfo/5.0

Viser treff 1 - 8 av 8

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Generelle elementer

Gyldig

1.0

InnmåltTre objekttype

markerte enkeltrær


Stein objekttype

markert stein


Hekk objekttype

plantede busker som utgjør en hekk


TreType kodeliste

hovedinndeling av trær