Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_4A136733_E1C6_4239_AD19_D6CB37347CA2;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Generelle elementer EAID_A1ACE427_E0AB_4f6b_B56B_74EA04E947BC;Pakkerealisering;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1 EAID_249A48E7_E438_4e44_9AD4_E57AFA9EC9EC;Oversiktsdiagram;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1 EAID_86CBBB05_722D_440d_97ED_AF338D2439CF;Realisering fra Annen naturinformasjon 4.0;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1 EAID_32ED2625_7A04_466d_A214_CDD701967357;InnmåltTre;markerte enkeltrær;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1 EAID_5CF4F1C7_1733_44fe_803E_B9E975870418;Stein;markert stein;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1 EAID_63E56D94_6A1D_44fe_AA16_0A01F2A3AC33;Hekk;plantede busker som utgjør en hekk;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1 EAID_477EF8B9_D7C5_4c25_A59F_B50E0A449304;TreType;hovedinndeling av trær;kodeliste;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1 EAID_32ED2625_7A04_466d_A214_CDD701967357;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\InnmåltTre EAID_32ED2625_7A04_466d_A214_CDD701967357;treType;aktuell tretype;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\InnmåltTre EAID_32ED2625_7A04_466d_A214_CDD701967357;høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\InnmåltTre EAID_32ED2625_7A04_466d_A214_CDD701967357;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\InnmåltTre EAID_32ED2625_7A04_466d_A214_CDD701967357;eksternpeker;peker til eksternt system i kommunen eller et annet sted som inneholder mer informasjon om treet;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\InnmåltTre EAID_32ED2625_7A04_466d_A214_CDD701967357;nvbdpeker;peker til objekt i NVDB;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\InnmåltTre EAID_32ED2625_7A04_466d_A214_CDD701967357;stammediameter;Målt stammediameter, angitt i hele cm;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\InnmåltTre EAID_32ED2625_7A04_466d_A214_CDD701967357;kronediameter;Målt kronediameter, angitt i antall meter med en desimal;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\InnmåltTre EAID_32ED2625_7A04_466d_A214_CDD701967357;trehøyde;Målt trehøyde, angitt i antall meter med en desimal;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\InnmåltTre EAID_5CF4F1C7_1733_44fe_803E_B9E975870418;område;objektets utstrekning;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Stein EAID_63E56D94_6A1D_44fe_AA16_0A01F2A3AC33;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Hekk EAID_63E56D94_6A1D_44fe_AA16_0A01F2A3AC33;treType;aktuell tretype;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Hekk EAID_63E56D94_6A1D_44fe_AA16_0A01F2A3AC33;høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Hekk EAID_63E56D94_6A1D_44fe_AA16_0A01F2A3AC33;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1\Hekk