Vegnett

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: vegnettet slik det omfattes av denne standarden beskriver både bilveg, gang- og sykkelveg, stier og andre typer av vegnettet som danner et transportnettverk. Standarden beskriver altså et fullstendig nettverk for navigasjon både for bil, sykkel og fotgjengere. Nettverket er definert opp av veglenker med informasjon som beskriver for eksempel hvilken type veg lenka representerer, hvilket detaljnivå den representerer og hvilken veg lenka hører til. De forskjellige delene av transportnettverket kan forvaltes i forskjellige databaser. Det kjørbare vegnettet og gang- og sykkelvegnettet forvaltes i NVDB, mens de andre delene av vegnettet som traktorveger, fortau og stier forvaltes i en egen database. Sammenstilles disse datasettene skal de likevel danne et traverserbart nettverk

Viser treff 1 - 2 av 2

Vegnett-4.6 fagområdestandard

Endringer til versjon 4.6: - Mer rendyrking av objekttypen Veglenke - Belysning, Brøytes og Trafikkregluleringer fjernes fra Veglenke, håndteres som objekttyper - Kobling til SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0 - Pakke med NVDB-objekttyper er utelatt fra standarden. Disse finnes nå i egen NVDB-pakke i SOSI-modellregister.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6

Gyldig

4.6


Vegnett-5.0 fagområdestandard

Endringer til versjon 4.6: - Mer rendyrking av objekttypen Veglenke - Belysning, Brøytes og Trafikkregluleringer fjernes fra Veglenke, håndteres som objekttyper - Kobling til SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0 - Pakke med NVDB-objekttyper er utelatt fra standarden. Disse finnes nå i egen NVDB-pakke i SOSI-modellregister.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0

Gyldig

5.0