Vegnett-4.6

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.6

fagområdestandard

Beskrivelse: Endringer til versjon 4.6: - Mer rendyrking av objekttypen Veglenke - Belysning, Brøytes og Trafikkregluleringer fjernes fra Veglenke, håndteres som objekttyper - Kobling til SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0 - Pakke med NVDB-objekttyper er utelatt fra standarden. Disse finnes nå i egen NVDB-pakke i SOSI-modellregister.

Viser treff 1 - 25 av 25

Instanseksempler pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6\Instanseksempler

Gyldig

1.0
Vegnode objekttype

node i vegnettet


Veglenkesett objekttype

Sett av veglenker. eller veglenkesekvenser Eksempel: E6


Veglenke objekttype

Objekttype som representerer lenker i vegnettet Eksempel: NVDB Referanselenkedeler, NVDB Transportlenker


Veglenkesekvens objekttype

Sekvens av veglenker. Eksempel: NVDB Referanselenker, som består av referanselenkedeler (Lenke)


Vegreferanse datatype

sammensatt identifikator for vegreferanse


Veglenkeadresse datatype

sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.


Vegstatus kodeliste

Angir vegstatus


Vegdetaljnivå kodeliste

Detaljnivå i vegnettet. Merknad: Erstatter tidligere bruk av ulike objekttyper for å skille detaljnivåer i vegnettet (objekttypene VegSenterlinje, Vegtrase, Kjørebane og Kjørefelt). Ikke angitt verdi tilsvarer tidligere bruk av VegSenterlinje, der linja representerer både vegtrase og kjørebane


Vegkategori kodeliste

Angir vegkategori


TypeVeg kodeliste

Type veg (FormOfWay).