Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_DFA18846_9696_4503_A7C3_A06FEB8FB38E;Vegnett-4.0;beskrivelsen omfatter hele spesifikasjonen for vegnettet. Vegnettet inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert, gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker som representerer senterlinje veg. For fullgod kvalitet er kravet til nøyaktighet 2 meter som middelfeil, men det tilstrebes at den beste tilgjengelige geometrien benyttes. Vegen registreres i tre dimensjoner (nord, øst, høyde);fagområdestandard;4.0;Erstattet;Vegnett-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0 EAPK_5E126401_DA6B_4396_AAE8_572236EB1658;Vegnett-4.1 20110606;beskrivelsen omfatter hele spesifikasjonen for vegnettet. Vegnettet inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert, gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker som representerer senterlinje veg. For fullgod kvalitet er kravet til nøyaktighet 2 meter som middelfeil, men det tilstrebes at den beste tilgjengelige geometrien benyttes. Vegen registreres i tre dimensjoner (nord, øst, høyde);fagområdestandard;4.1;Erstattet;Vegnett-4.1 20110606;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606 EAPK_93EAB495_B382_48bc_AD78_35AC65287161;Vegnett-4.5;Forandringer til versjon 4.5: - Hovedforandringen er at alle lineære objekttyper er samlet i en objekttype (Veglenke). - Egenskapen TypeVeg brukes for å skille det som tidligere var egne objekttyper;fagområdestandard;4.5;Erstattet;Vegnett-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5 EAPK_A85767EB_5599_4979_A4A6_311731B30365;Vegnett-4.6;Endringer til versjon 4.6: - Mer rendyrking av objekttypen Veglenke - Belysning, Brøytes og Trafikkregluleringer fjernes fra Veglenke, håndteres som objekttyper - Kobling til SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0 - Pakke med NVDB-objekttyper er utelatt fra standarden. Disse finnes nå i egen NVDB-pakke i SOSI-modellregister.;fagområdestandard;4.6;Gyldig;Vegnett-4.6;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6 EAPK_5A392AE9_43FA_4278_9B86_D07B6049CA2E;Vegnett-5.0;Endringer til versjon 4.6: - Mer rendyrking av objekttypen Veglenke - Belysning, Brøytes og Trafikkregluleringer fjernes fra Veglenke, håndteres som objekttyper - Kobling til SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0 - Pakke med NVDB-objekttyper er utelatt fra standarden. Disse finnes nå i egen NVDB-pakke i SOSI-modellregister.;fagområdestandard;5.0;Gyldig;Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0