GeotekniskeUndersøkelser-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

GeotekniskBoreObservasjonskode kodeliste

oversikt over koder for observasjoner som gjøres ved utførelse av en grunnundersøkelse <engelsk>overview of codes for observations made during the course of a ground investigation</engelsk>


GeotekniskStoppkode kodeliste

oversikt over koder for stopp av boring ved utførelse av en grunnundersøkelse <engelsk>overview of codes for termination of boring in a ground investigation</engelsk>