GeotekniskStoppkode GeotechnicalStopcode GEOTEKNISKSTOPPKODE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

oversikt over koder for stopp av boring ved utførelse av en grunnundersøkelse
overview of codes for termination of boring in a ground investigation
Navn Beskrivelse Kodeverdi
AntattBerg kode for avslutning av boring i antatt berg 93
AntattSteinBlokk kode for avslutning av boring i antatt stein eller blokk 92
BruddBorstangSpiss kode for avslutning av boring ved brudd i borstang eller borspiss 95
DybdeIBergOppnådd kode for avslutning av boring ved oppnådd boredybde i berg 94
DybdeIFjellMerEnn3Meter kode for avslutning av boring ved oppnådd boredybde i berg større enn 3 m 98
MaterialEllerMaskinFeil kode for avslutning av boring ved feil på borustyr 96
SonderingAvbrutt kode for avslutning av boring ved avbrutt sondering 97
SonderingAvbruttFastGrunn kode for avslutning av boring i fast grunn 91
SonderingAvsluttetUtenStopp kode for avslutning av sondering uten stopp 90
SteinBlokkFjell kode for avslutning av boring i stein, blokk eller berg 89
Uspesifisert kode for avslutning av boring ved uspesifisert årsak 0
Verdi Navn Beskrivelse
AntattBerg kode for avslutning av boring i antatt berg
AntattSteinBlokk kode for avslutning av boring i antatt stein eller blokk
BruddBorstangSpiss kode for avslutning av boring ved brudd i borstang eller borspiss
DybdeIBergOppnådd kode for avslutning av boring ved oppnådd boredybde i berg
DybdeIFjellMerEnn3Meter kode for avslutning av boring ved oppnådd boredybde i berg større enn 3 m
MaterialEllerMaskinFeil kode for avslutning av boring ved feil på borustyr
SonderingAvbrutt kode for avslutning av boring ved avbrutt sondering
SonderingAvbruttFastGrunn kode for avslutning av boring i fast grunn
SonderingAvsluttetUtenStopp kode for avslutning av sondering uten stopp
SteinBlokkFjell kode for avslutning av boring i stein, blokk eller berg
Uspesifisert kode for avslutning av boring ved uspesifisert årsak
Name Description Code value
Bedrock code for termination of boring in presumed rock Bedrock
StoneBoulder code for termination of boring in presumed stone or block StoneBoulder
RodBroken code for termination of boring due to failure of drill rod or drill bit RodBroken
DrillingIntoBedRock code for termination of boring after assumed depth in rock DrillingIntoBedRock
DrillingIntoMin3mBedrock code for termination of boring after assumed depth in rock greater than 3 m DrillingIntoMin3mBedrock
MachineFault code for termination of boring due to equipment errors MachineFault
SoundingDiscontinued code for termination of boring due to interrupted sounding SoundingDiscontinued
ProbeStop code for termination of boring in firm ground ProbeStop
SoundingTerminated code for termination of sounding without stop SoundingTerminated
SteinBlokkFjell code for termination of boring in presumed stone, block or rock
Uspesifisert code for termination of boring due to unspecified reasons

Vis GeotekniskStoppkode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1