Gvern-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen beskriver geologiske objekter som defineres som verneverdige i nasjonal-, regional- eller lokal sammenheng. Egenskapene forteller om hva som gjør dem verneverdig, vernekriterier, vernestatus, vedlikeholdskriterier mm

Viser treff 1 - 2 av 2

GeolVerneverdigOmr objekttype

omtrentlig angitt areal som inneholder ett eller flere geologiske objekter som kan være verneverdig(e) -- Definition -- approximately designated area containing one or more geological objects which may be protection-worthy


GeolVerneverdigObj objekttype

areal eller punktregistrering som anses som verneverdig på grunn av sin unike geologiske historie, form eller innhold -- Definition -- area or point registration regarded as conservation-worthy due to its unique geological history, shape or content