Kirkebygg forenklet modell

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig 20180601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellen beskriver forenklet informasjon for kirkebygg hentet fra Kirkebyggdatabasen

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/KirkebyggForenklet/20180601

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7D86701C_29D5_4e27_A963_FB81862865B4