Jordkvalitet

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent 20161212

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Navnerom: http://kart9utv.ad.skogoglandskap.no/xsd_test/jordkvalitet/20161212/

Viser treff 1 - 3 av 3

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Kartleggingsmetode kodeliste

Inndeling etter metode som er brukt i kartleggingen av jordsmonn.


Jordkvalitet kodeliste

Inndelingen er basert på en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Kartlaget er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis.