Kartleggingsmetode KL_METODE

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

Inndeling etter metode som er brukt i kartleggingen av jordsmonn.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Detaljert kartlegging Feltbasert kartlegging med avgrensning av jordtyper direkte inn på digitale flybilder i felt, basert på en kombinasjon av borstikk ned til en meters dybde, flybildetolking og GPS. I tillegg deles arealene inn på bakgrunn av terrengegenskaper som helling og stein- og blokkinnhold. D
Forenklet kartlegging Feltbasert kartlegging med en grovere inndeling av jorda enn detaljert kartlegging, der en i tillegg slår sammen enkelte hellingsklasser og ser bort i fra andre egenskaper ved terrenget F
Utvalgskartlegging Utvalgskartleggingen er basert på et forhånds-definert 9x9 km rutenett der det er etablert 0,9 km² store flater hvor jordbruksareal kartlegges i felt på samme måte som ved detaljert kartlegging. U
Utvalgskartlegging og forenklet kartlegging Jordbruksareal hvor det er gjennomført både utvalgskartlegging og forenklet kartlegging. Egenskaper og kodeverdier er hentet fra forenklet kartlegging. UF
Verdi Navn Beskrivelse
Detaljert kartlegging Feltbasert kartlegging med avgrensning av jordtyper direkte inn på digitale flybilder i felt, basert på en kombinasjon av borstikk ned til en meters dybde, flybildetolking og GPS. I tillegg deles arealene inn på bakgrunn av terrengegenskaper som helling og stein- og blokkinnhold.
Forenklet kartlegging Feltbasert kartlegging med en grovere inndeling av jorda enn detaljert kartlegging, der en i tillegg slår sammen enkelte hellingsklasser og ser bort i fra andre egenskaper ved terrenget
Utvalgskartlegging Utvalgskartleggingen er basert på et forhånds-definert 9x9 km rutenett der det er etablert 0,9 km² store flater hvor jordbruksareal kartlegges i felt på samme måte som ved detaljert kartlegging.
Utvalgskartlegging og forenklet kartlegging Jordbruksareal hvor det er gjennomført både utvalgskartlegging og forenklet kartlegging. Egenskaper og kodeverdier er hentet fra forenklet kartlegging.
Name Description Code value
Detaljert kartlegging
Forenklet kartlegging
Utvalgskartlegging
Utvalgskartlegging og forenklet kartlegging

Vis Kartleggingsmetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1