Jordkvalitet JORDKVALITET

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

Inndelingen er basert på en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Kartlaget er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Svært god jordkvalitet Jordbruksareal som er lettdrevne og som normalt sett gir gode og årvisse avlinger av kulturvekster tilpasset det lokale klimaet. 1
God jordkvalitet Jordbruksareal med egenskaper som kan begrense vekstvalg og påvirke den agronomiske praksisen. 2
Mindre god jordkvalitet Jordbruksareal med store begrensninger, enten i form av jordegenskaper som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis, eller grunnet bratt terreng (over 33 prosent helling). En stor del av arealene i denne klassen brukes som beite, noe de ofte er svært godt egnet til. 3
Verdi Navn Beskrivelse
Svært god jordkvalitet Jordbruksareal som er lettdrevne og som normalt sett gir gode og årvisse avlinger av kulturvekster tilpasset det lokale klimaet.
God jordkvalitet Jordbruksareal med egenskaper som kan begrense vekstvalg og påvirke den agronomiske praksisen.
Mindre god jordkvalitet Jordbruksareal med store begrensninger, enten i form av jordegenskaper som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis, eller grunnet bratt terreng (over 33 prosent helling). En stor del av arealene i denne klassen brukes som beite, noe de ofte er svært godt egnet til.
Name Description Code value
Svært god jordkvalitet
God jordkvalitet
Mindre god jordkvalitet

Vis Jordkvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1