Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

NVEFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.