Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse

Havforskningsinstituttet Gyldig 20201201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Datasettet viser artsmangfold, antall individer og biomasse fra bunnprøver.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoProverArtsdata/20201201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A60A809D_5473_40bc_82A5_C4D9724B0E7A

Viser treff 1 - 5 av 5

GrabbPrøver objekttype

Prøver som er samlet inn med grab. Samples collected by the use of grab.


FellesEgenskaperPrøver objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er felles for de tre objekttypene som realiseres i datasettet.


BomtrålPrøver objekttype

Prøver som er samlet inn med bomtrål. Samples collected by the use of beamtrawl.


SledePrøver objekttype

Prøver som er samlet inn med slede. Samples collected by the use of sledge.


GenerelleEgenskaperPrøver objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.