Geofysikk

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Gfys-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter beskrivelse av flater, linjer og punkter som er knyttet til geofysiske målinger og/eller tolkninger. Spesifikasjonen er ment å gjelde all anvendt geofysikk på/over land, samt målinger med fly over kontinentalsokkelen. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og er ment å dekke alle målestokker/kartserier i Norge, inkl. kontinentalsokkelområdene

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0

Tilbaketrukket

4.0