Generell vannflate

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

VannflateGenerellGrense objekttype

avgrensning av uspesifisert vann avgrenset av kontur, vannkontur etc. -- Definition -- Demarkation line between unspecified water surface demarkated by coast line, water line etc. and other surfaces.


Avrenning objekttype

punkt eller isolinjer som viser midlere årsavrennng for en periode i mm Merknad: Verdiene i et punkt eller langs en linje viser gjennomsnitt avrenning (mm/døgn) for perioden 1961-1990. Avrenning er differansen mellom nedbør og fordampning -- Definition -- Point or isoline which shows average runoff per year for a normalized period in millimetres. Note: The values in a point or along an isoline shows the average runoff (mm/24 hours) for the period 1961 - 1990. The runoff is the differanse between precipitation and evaporation/evapotranspiration.


VannflateGenerell objekttype

uspesifisert vann avgrenset av kontur, vannkontur etc. -- Definition -- Unspecified water surface demarkated by coast line, water line etc.