VannflateGenerellGrense WaterSurfaceGeneralBoundry

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

avgrensning av uspesifisert vann avgrenset av kontur, vannkontur etc.
Demarkation line between unspecified water surface demarkated by coast line, water line etc. and other surfaces.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis VannflateGenerellGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon VannflateGenerell 1..* avgrensning VannflateGenerellGrense 0..*