Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_118DDFB0_A3AE_4eef_A64B_39E2A79482A3;Generell vannflate;;diagram;4.0;Gyldig;Generell vannflate;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0 EAID_1967CA3E_7A59_4939_AA1B_F70724370165;VannflateGenerellGrense;avgrensning av uspesifisert vann avgrenset av kontur, vannkontur etc. -- Definition -- Demarkation line between unspecified water surface demarkated by coast line, water line etc. and other surfaces.;objekttype;4.0;Gyldig;Generell vannflate;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Generell vannflate EAID_5689D680_28B2_4ba7_9CBB_EEC865CD6270;Avrenning;punkt eller isolinjer som viser midlere årsavrennng for en periode i mm Merknad: Verdiene i et punkt eller langs en linje viser gjennomsnitt avrenning (mm/døgn) for perioden 1961-1990. Avrenning er differansen mellom nedbør og fordampning -- Definition -- Point or isoline which shows average runoff per year for a normalized period in millimetres. Note: The values in a point or along an isoline shows the average runoff (mm/24 hours) for the period 1961 - 1990. The runoff is the differanse between precipitation and evaporation/evapotranspiration.;objekttype;4.0;Gyldig;Generell vannflate;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Generell vannflate EAID_6F00CF61_49F6_466f_8201_021C047506CC;VannflateGenerell;uspesifisert vann avgrenset av kontur, vannkontur etc. -- Definition -- Unspecified water surface demarkated by coast line, water line etc.;objekttype;4.0;Gyldig;Generell vannflate;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Generell vannflate EAID_1967CA3E_7A59_4939_AA1B_F70724370165;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Generell vannflate;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Generell vannflate\VannflateGenerellGrense EAID_5689D680_28B2_4ba7_9CBB_EEC865CD6270;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Generell vannflate;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Generell vannflate\Avrenning EAID_5689D680_28B2_4ba7_9CBB_EEC865CD6270;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Gyldig;Generell vannflate;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Generell vannflate\Avrenning EAID_6F00CF61_49F6_466f_8201_021C047506CC;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Gyldig;Generell vannflate;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Generell vannflate\VannflateGenerell EAID_6F00CF61_49F6_466f_8201_021C047506CC;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Generell vannflate;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Generell vannflate\VannflateGenerell