Tilgjengelighet - Tettsted

Kartverket Erstattet 1.1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Dette er produktspesifikasjon for tilgjengelighet innenfor tettsteder. Den spesifiserer datasettet TilgjengelighetTettsted og forvaltningen av dette produktet. Tilgjengelighet er definert som et temadatasett. Produktspesifikasjonen omfatter veisystem (linje), inngangbygg og HC-parkeringsplasser (punkt) og parkeringsområder (polygon). Produktspesifikasjonen er utarbeidet fra Kartverket.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TilgjengelighetTettsted/1.1.1

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_70806395_E783_47bf_B20F_1E45F08CCD5B