Realisering fra SOSI_Objekt

diagram

Kartverket Erstattet

Realisering fra SOSI_Objekt