Brannstasjoner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig 20160315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser alle brannstasjoner og brannvesenets depoter i Norge. Målsettingen med stedfestingen er å stedfeste til riktig bygning, men kvaliteten kan variere. Egenskapsinformasjon og oppdatering er basert på innrapportering fra landets brannvesen til DSB.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Brannstasjoner/20160315

Viser treff 1 - 2 av 2

Brannstasjon objekttype

Base for brannvesenets kjøretøy, utstyr og personell.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.