Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6, i tillegg til abstrakte objekttyper for Havnedata.