Havnedata

Geovekst Gyldig 3.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Detaljert informasjon om havner, kaier og tilhørende objekter, som havneanlegg, kaifront, vannuttak, tilkoblingspunkt for strøm, beredskapsutstyr, sensorer, avfallspunkt, kraner, slipp, fender, fortøyningsinnretninger, tømmestasjon, gjerder, m.fl. Reguleringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet som er relatert til havn og har en geografisk avgrensning som kan kartfestes, inngår også i standarden. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral database bygd på NGIS-forvaltningsplattformen etter samme forvaltningskonsept som SFKB.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Havnedata/3.0/

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_20E0E628_8F16_40da_96C9_8CDF9AA5ED19

Viser treff 1 - 3 av 3

Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper pakke

Inneholder elementer fra SOSI 5.1 Generelle konsepter og andre generelle elementer, i tillegg til abstrakte objekttyper for Havnedata.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper

Gyldig

1.0


Kodelister og Datatyper pakke

Kodelister og datatyper til Havnedata.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper

Gyldig

1.0


Reguleringer pakke

Lovverk, regler, restriksjoner eller annet som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer

Gyldig

1.0