Reguleringer

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Lovverk, regler, restriksjoner eller annet som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes.

Viser treff 1 - 8 av 8


Forbudsområde objekttype

Område som er omfattet av forbud, som f.eks. ferdselsforbud for vannscooter.


ForbudsområdeGrense objekttype

Avgrensning av forbudsområde.


Fartsrestriksjoner objekttype

Område som har restriksjoner knyttet til ferdsel og fart for fartøyer som ferdes på sjøen.


FartsrestriksjonerGrense objekttype

Avgrensning av Fartsrestriksjoner.


FellesegenskaperReguleringer objekttype

Fellesegenskaper for reguleringer.


Forbudstype kodeliste

"Specifies type of Prohibition."@en


Fartøytype kodeliste

Type fartøy en regulering eller restriksjon omfatter.