ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0

Miljødirektoratet Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0

Viser treff 1 - 2 av 2

Utvalgskriterium datatype

Ulike kriterier for utvalg


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.