Reguleringer

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Regulereringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes.

Viser treff 1 - 4 av 4

Forbudsområde objekttype

Område som er omfattet av forbud, som f.eks. ferdselsforbud for vannscooter.


Fartsrestriksjoner objekttype

Område som har restriksjoner knyttet til ferdsel og fart for fartøyer som ferdes på sjøen.


ForbudsområdeGrense objekttype

Avgrensning av forbudsområde.


FartsrestriksjonerGrense objekttype

Avgrensning av Fartsrestriksjoner.