Reguleringer

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Regulereringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes.

Viser treff 1 - 2 av 2

Fartøytype kodeliste

Kodeliste for å spesifisere hvilket type fartøy en regulering eller restriksjon omfatter.


Forbudstype kodeliste

Kodeliste for å angi forbudstype for forbudsområde.