Samferdsel generell 4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: standarden inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområde-standardene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her

Viser treff 1 - 9 av 9


Snøscooterløype objekttype

merka løyper for kjøring med snøskuter, åpne for allmennheten. Løypene hjemlet ved forskrifter gitt av Fylkesmannen -- Definition -- marked trails for snow scooter driving, open to the general public. Trails founded on the regulations laid down by the County governor


RuteGenerell objekttype

rute for ferdsel generelt -- Definition -- route for general ??traffic/travel


AnnenBåtrute objekttype

båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry


Flyrute objekttype

fast strekning for flygning med fly -- Definition -- permanent airplane route


Helikoptertrasé objekttype

trafikkrute for helikoptertrafikk mellom oljeinstallasjoner og fastland -- Definition -- route for helicopter traffic between oil installations and the mainland.


Lysløype objekttype

løypetrasé som har belysning -- Definition -- trail route with lighting


Samferdselsknutepunkt objekttype

representerer knutepunkt for overgang mellom ulike samferdselsformer -- Definition -- represents hubs for transfer between different means of transportation


Barmarksløype objekttype

tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor