Helikoptertrasé HelicopterRoute

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

trafikkrute for helikoptertrafikk mellom oljeinstallasjoner og fastland
route for helicopter traffic between oil installations and the mainland.

Vis Helikoptertrasé i NVDB Datakatalog