Banenettverk

Bane NOR Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Banenettverk er eit datasett som viser, på eit overordna nivå, dei ulike banane i det norske jernbanenettet.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Banenettverk/1.0

Viser treff 1 - 2 av 2

Jernbaneinformasjon datatype

Definerer ei rekkje felles eigenskapar for jernbaneobjekt.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid. NOTE 3: I denne versjonen av banenettverket er ikkje Identifikasjon implementert.