Barnetråkk - aggregert

Kartverket Gyldig 20230901

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Barnetråkk aggregerte data. Aggregert datasett er en heksagon rutenett representasjon av punkt og linje registeringer i Barnetråkk.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/BarnetrakkAggregert/20230901

Viser treff 1 - 5 av 5

Aktivitet objekttype

Type aktivitet gjennomført på et sted


BarnetråkkGenerell objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


Barneveg objekttype

Angi klassetrinn som har deltatt. Kan bare brukes dersom kun et klassetrinn har deltatt.


NegativOpplevelse objekttype

Negativ opplevelse på et sted


PositivOpplevelse objekttype

Positiv opplevelse på et sted