Forsvarets snøskreddata

Forsvaret Gyldig 20170601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Forsvarets digitale snøskredoverlegg viser områder der det kan gå snøskred. Informasjonen er produsert for Forsvaret til planlegging og gjennomføring av øvelser og kan ikke uten videre benyttes til andre formål.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ForsvaretsSkredkart/20170601