Administrative og statistiske inndelinger

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

RiksgrenseUtkast pakke

Datamodell for forvaltning av riksgrensedata, og produksjon av dokumentasjon. Modellen er tenkt kun til forvaltning, og ikke formidling

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\RiksgrenseUtkast

Utkast

1.0