SkredKvalKartlegging AvalancheLandslideMappingQuality SKREDKVALKARTLEGGING

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

status og detaljeringsgrad vedrørende kartleggingsarbeidet
status, quality and degree of detail regarding the mapping work
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ingen undersøkelse Det er kun topografiske vurderinger som ligger til grunn for kvikkleirefaresonen, ingen befaring eller grunnundersøkelse. Denne kodeverdien må brukes dersom man skal utveksle soner som ikke er klassifisert 0
Enkel undersøkelse Enkel undersøkelse av sonen, oversiktskartlegging 1
Supplerende undersøkelser / stabilitet Utført supplerende undersøkelser og vurdering av stabilitet 2
Sikringstiltak utført Sikringstiltak er utført 3
Verdi Navn Beskrivelse
0 Ingen undersøkelse Det er kun topografiske vurderinger som ligger til grunn for kvikkleirefaresonen, ingen befaring eller grunnundersøkelse. Denne kodeverdien må brukes dersom man skal utveksle soner som ikke er klassifisert
1 Enkel undersøkelse Enkel undersøkelse av sonen, oversiktskartlegging
2 Supplerende undersøkelser / stabilitet Utført supplerende undersøkelser og vurdering av stabilitet
3 Sikringstiltak utført Sikringstiltak er utført
Name Type Description Code value
Ingen undersøkelse <undefined>
Simple investigation <undefined> Simple investigation of the zone, overview mapping. Simple investigation
Supplementary investigation / stability <undefined> Supplementary investigation and assessment of stability carried out Supplementary investigation / stability
Safeguards expedited <undefined> Safeguards expedited

Vis SkredKvalKartlegging i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1