Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Ingen undersøkelse;Det er kun topografiske vurderinger som ligger til grunn for kvikkleirefaresonen, ingen befaring eller grunnundersøkelse. Denne kodeverdien må brukes dersom man skal utveksle soner som ikke er klassifisert;0;;; Enkel undersøkelse;Enkel undersøkelse av sonen, oversiktskartlegging ;1;Simple investigation ; Simple investigation of the zone, overview mapping. ;Simple investigation Supplerende undersøkelser / stabilitet;Utført supplerende undersøkelser og vurdering av stabilitet ;2;Supplementary investigation / stability; Supplementary investigation and assessment of stability carried out;Supplementary investigation / stability Sikringstiltak utført;Sikringstiltak er utført;3;Safeguards expedited;;Safeguards expedited