BmTakson BM_TAKSON

datatype

Miljødirektoratet Gyldig

navn og tilknyttede statusopplysninger for arter
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmGruppe angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling, koding iht kodeliste BmGruppe Integer 1..1
bmForvaltningskategori kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori. BmForvaltningskategori_Rein (kodeliste) 1..1
bmUtvalgskriterium kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus, kodet etter kodeliste BmUtvalgskriterium integer 1..1
taksonID taksonID for arten. Kodene forvaltes ikke som endel av modellen, men av Artsdatabanken (ekstern kodeliste). Se Artsdatabanken sin navneservice TaksonID_Rein (kodeliste) 1..1
taksonNorskNavn navn på art - Artsdatabanken sin navneservice TaksonNorskNavn_Rein (kodeliste) 1..1
taksonVitNavn vitenskaplig navn på art - Artsdatabanken sin navneservice TaksonVitNavn_Rein (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BMORGANISMEGRUPPE Integer 1 1..1
BmForvaltningskategori_Rein 1..1
BMUTVALGSKRITERIUM integer 1 1..1
TAKSONID TaksonID_Rein 1..1
TAKSONNORSKNAVN TaksonNorskNavn_Rein 1..1
TAKSONVITNAVN TaksonVitNavn_Rein 1..1
Name Type English Description
bmGruppe Integer
bmForvaltningskategori BmForvaltningskategori_Rein
bmUtvalgskriterium integer
taksonID TaksonID_Rein
taksonNorskNavn TaksonNorskNavn_Rein
taksonVitNavn TaksonVitNavn_Rein

Vis BmTakson i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
BmForvaltningskategori_Rein 1 ..1
integer 1 ..1
TaksonID_Rein 1 ..1
TaksonNorskNavn_Rein 1 ..1
TaksonVitNavn_Rein 1 ..1