BmForvaltningskategori_Rein BMFORVALTNINGSKATEGORI

kodeliste

Miljødirektoratet Gyldig

kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse 1
Verdi Navn Beskrivelse
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Name Type Description Code value
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse <undefined>

Vis BmForvaltningskategori_Rein i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1