TaksonVitNavn_Rein TAKSONVITNAVN

kodeliste

Miljødirektoratet Gyldig

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx
Navn Beskrivelse Kodeverdi
"Rangifer tarandus" "Rangifer tarandus"
Verdi Navn Beskrivelse
"Rangifer tarandus"
Name Description Code value
"Rangifer tarandus"

Vis TaksonVitNavn_Rein i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1