Beitehage Grazing enclosure

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

lukket inngjerdet område der reinen samles/oppbevares for foring eller i påvente av å taes in i et område avgrenset av et arbeidsgjerde
enclosed, fenced area where the reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into an area demarcated by a work enclosure
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område inngjerdet område Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
reinbeitebrukerID angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet ReinbeitebrukerID (kodeliste) 1..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
ReinbeitebrukerID 1..*
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
reinbeitebrukerID ReinbeitebrukerID reindeerPastureUserID indicates which reindeer pasture district uses the pasture area

Vis Beitehage i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
ReinbeitebrukerID 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Reinbeitedistrikt 0..* Beitehage 0..*
assosiasjon Beitehage 1..2 avgrensning BeitehageGrense 0..*