FresingForVegoppmerking

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Vegoppmerking som er sinusfrest i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type TypeFresingForVegoppmerking (kodeliste) 0..1
fresemetode Fresemetode 0..1
bredde Real 0..1
Vegoppmerking
eier EierVegoppmerking (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
vedtaksnummer Integer 1..1
etableringsår Integer 0..1
datoVedlikeholdGjennomført Integer 0..1
vegoppmerkingElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
EierVegoppmerking (kodeliste) 0..1
VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Integer 1..1
Integer 0..1
Integer 0..1
TypeFresingForVegoppmerking 0..1
Fresemetode 0..1
Real 0..1
Name Type English Description
eier EierVegoppmerking (kodeliste)
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste)
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
vedtaksnummer Integer
etableringsår Integer
datoVedlikeholdGjennomført Integer
type TypeFresingForVegoppmerking
fresemetode Fresemetode
bredde Real

Vis FresingForVegoppmerking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeFresingForVegoppmerking 0 ..1
Fresemetode 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FresingForVegoppmerking supertype Vegoppmerking