BerggrunnProfil BedrockProfile

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

linje på berggrunnskart som viser hvor det er utarbeidet et tverrprofil (tverrsnitt) i berggrunnen
line on bedrock map where a cross-sectionof the bedrock is shown
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object

Vis BerggrunnProfil i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1