SkredFaregrense AvalancheLandslideHazardBoundary

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred Merknad: Resten av faresonepolygonet er ofte avgrenset av dataavgrensningslinje
boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course following the transition between different real world phenomena

Vis SkredFaregrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SkredFaresone skredFaregrense SkredFaregrense 1..*