Trapp Identification TRAPP

datatype

Kartverket Utkast

Undermeny for trapp
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
farefeltØverst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et farefelt (flattoppende kuler) foran det øverste trappetrinnet i hele trappens bredde. Boolean 0..1
håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Utforming av rekkverk Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
håndlistHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
håndlistHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
inntrinn Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Horisontal flate på trinnene. Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
oppmerksamhetsfeltNederst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et oppmerksomhetsfelt (ribber tvers til gangretning) foran og inntil det nederste trinnet i hele trappens bredde. Boolean 0..1
opptrinn Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høydeforskjellen mellom trinnene. Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
trapp Angis om det finnes trapp Boolean 0..1
trappBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
trappeneseKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Trappenese er ytterst kante av trappetrinn og må være markert med kontrastfarge. Boolean 0..1
trappKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Generell vurdering av utforming av alle kontrastdetaljer, inkl. rekkverk i sin helhet. Kontrast (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FAREFELTØVERST Boolean 0..1
HÅNDLIST Håndlistplassering 0..1
HÅNDLISTHØYDENEDRE Integer 5 0..1
HÅNDLISTHØYDEØVRE Integer 0..1
INNTRINN Integer 0..1
OPPMERKSAMHETSFELTNEDERST Boolean 0..1
OPPTRINN Integer 0..1
TRAPPFINNES Boolean 0..1
TRAPPBREDDE Integer 5 0..1
TRAPPENESEKONTRAST Boolean 0..1
TRAPPKONTRAST Kontrast 0..1
Name Type English Description
farefeltØverst Boolean
håndlist Håndlistplassering
håndlistHøydeNedre Integer
håndlistHøydeØvre Integer
inntrinn Integer
oppmerksamhetsfeltNederst Boolean
opptrinn Integer
trapp Boolean
trappBredde Integer
trappeneseKontrast Boolean
trappKontrast Kontrast

Vis Trapp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 0 ..1
Håndlistplassering 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Kontrast 0 ..1