Gjerde

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har. BruksomraadeGjerde (kodeliste) 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierGjerde (kodeliste) 0..1
FKBID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. Character 0..1
høydeGjennomsnitt Angir gjennomsnittlig egenhøyde for hele vegobjektet. Real 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeGjerde (kodeliste) 0..1
lengde Angir eksakt lengde av gjerde. Real 0..1
typeStolpe Angir hvilken type stolper gjerdet har TypeStolpe (kodeliste) 0..1
lydtett Angir om vegobjektet er lydtett, har betydning for støyutbredelse. Lydtett (kodeliste) 0..1
overflatebehandling Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla. OverflatebehandlingGjerde (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligGjerde (kodeliste) 0..1
GatemoeblerElement
etableringsår Integer 0..1
leverandør Character 0..1
produktnavn Character 0..1
produsent Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
VU053PhysicalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
BruksomraadeGjerde 0..1
EierGjerde 0..1
Character 0..1
Real 0..1
TypeGjerde 0..1
Real 0..1
TypeStolpe 0..1
Lydtett 0..1
OverflatebehandlingGjerde 0..1
VedlikeholdsansvarligGjerde 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tilleggsinformasjon Character
bruksområde BruksomraadeGjerde
eier EierGjerde
FKBID Character
høydeGjennomsnitt Real
type TypeGjerde
lengde Real
typeStolpe TypeStolpe
lydtett Lydtett
overflatebehandling OverflatebehandlingGjerde
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligGjerde

Vis Gjerde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BruksomraadeGjerde 0 ..1
EierGjerde 0 ..1
Character 0 ..1
Real 0 ..1
TypeGjerde 0 ..1
Real 0 ..1
TypeStolpe 0 ..1
Lydtett 0 ..1
OverflatebehandlingGjerde 0 ..1
VedlikeholdsansvarligGjerde 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Gjerde supertype GatemoeblerElement
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0