BruksomraadeGjerde

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
trafikkLedegjerde Gjerde som avgrenser fotgjengertrafikk fra motorvogntrafikk. Kilde: Rekkverksnormal. 2401
vilt Skal hindre dyr i å komme ut i kjørebanen eller vegområdet. (Temahefte hb111) 2402
eiendom Eiendom 2403
gelender Gelender 2404
sikringsgjerde Skal sikre at personer eller dyr ikke får tilgang til kjørebanen eller spesielt farlig område. 9295
miljøgjerde Miljøgjerde 3788
blendingsgjerde Skal hindre blending fra møtende trafikk. (Temahefte hb 111) 9294
Verdi Navn Beskrivelse
trafikkLedegjerde Gjerde som avgrenser fotgjengertrafikk fra motorvogntrafikk. Kilde: Rekkverksnormal.
vilt Skal hindre dyr i å komme ut i kjørebanen eller vegområdet. (Temahefte hb111)
eiendom Eiendom
gelender Gelender
sikringsgjerde Skal sikre at personer eller dyr ikke får tilgang til kjørebanen eller spesielt farlig område.
miljøgjerde Miljøgjerde
blendingsgjerde Skal hindre blending fra møtende trafikk. (Temahefte hb 111)
Name Description Code value
trafikkLedegjerde
vilt
eiendom
gelender
sikringsgjerde
miljøgjerde
blendingsgjerde

Vis BruksomraadeGjerde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1