Lydtett

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om vegobjektet er lydtett, har betydning for støyutbredelse.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 3542
Nei Nei 3580
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis Lydtett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1