TypeGjerde

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Flettverk, plastbelagt Flettverk, plastbelagt 2406
Flettverk, stålflettverksgjerde Flettverk, stålflettverksgjerde 3253
Flettverk, storrutet gjerde Flettverk, storrutet gjerde 3255
Flettverk, kraftig Ekstra kraftig flettverk-gjerde oftest benyttet i forbindelse med rassikring. 10776
Tregjerde Tregjerde 2407
Tregjerde, åpent Tregjerde, åpent 3257
Tregjerde, tett Tregjerde, tett 3259
Stål/rørgjerde Stål/rørgjerde 3364
Aluminiumsgjerde Aluminiumsgjerde 3853
Herdet glass Herdet glass 17441
Pleksiglass Pleksiglass 17442
Steingjerde Steingjerde 2405
Kjettinggjerde Kjettinggjerde 19495
Verdi Navn Beskrivelse
Flettverk, plastbelagt Flettverk, plastbelagt
Flettverk, stålflettverksgjerde Flettverk, stålflettverksgjerde
Flettverk, storrutet gjerde Flettverk, storrutet gjerde
Flettverk, kraftig Ekstra kraftig flettverk-gjerde oftest benyttet i forbindelse med rassikring.
Tregjerde Tregjerde
Tregjerde, åpent Tregjerde, åpent
Tregjerde, tett Tregjerde, tett
Stål/rørgjerde Stål/rørgjerde
Aluminiumsgjerde Aluminiumsgjerde
Herdet glass Herdet glass
Pleksiglass Pleksiglass
Steingjerde Steingjerde
Kjettinggjerde Kjettinggjerde
Name Description Code value
Flettverk, plastbelagt
Flettverk, stålflettverksgjerde
Flettverk, storrutet gjerde
Flettverk, kraftig
Tregjerde
Tregjerde, åpent
Tregjerde, tett
Stål/rørgjerde
Aluminiumsgjerde
Herdet glass
Pleksiglass
Steingjerde
Kjettinggjerde

Vis TypeGjerde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1