BeiteTekniskInnretningGr GrazingTechnicalInstallationBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

avgrensning av et beiteteknisk innretningsområde
delimitation of the area of a technical installation for grazing
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis BeiteTekniskInnretningGr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BeiteTekniskInnretning 1..2 avgrensning BeiteTekniskInnretningGr 0..*