Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk sikkerhetsklasseF1;største nominelle årlige sannsynlighet 1/20 Konsekvens: liten;F1;;; sikkerhetsklasseF2;største nominelle årlige sannsynlighet 1/200 Konsekvens: middels;F2;;; sikkerhetsklasseF3;største nominelle årlige sannsynlighet 1/1000 Konsekvens: stor;F3;;;